Appello

Význam: jmenovat do funkce (hodí se do Bazzochi, 137 ; Pražák neuvádí, ale nalezeno ale v MLLM pro "provolat císařem")

Další latinský slovník

Demitto

spustit se, sestoupit

Petragoricensis

périgordský

Ecce

hle, hleď, ejhle

Incommodum

nehoda, neštěstí, nepohodlí

Calumnia

klam, mam, úklady, úskoky, obmysl ; překrucování, sofismata ; vykrucování ; utrhání na cti, nactiutrhání, lživé obvinění, křivé obvinění, soudní pletichy, právnické kličky, křivda ; týrání, útisk, pronásledování, trápení, násilí ; vydírání

Tragurium

Trogir (město v Dalmácii)