Appello

Význam: jmenovat do funkce (hodí se do Bazzochi, 137 ; Pražák neuvádí, ale nalezeno ale v MLLM pro "provolat císařem")

Další latinský slovník

Fructifer

plodný, nesoucí plody

Pando

rozpínat, rozléhat

Plane

jistě, arci, ovšem

Lignum

dřevo ; strom

Ulterior

vzdálenější, zadní

Formo

utvořit, vytvářet, tvořit, odlévat, vytesat, zpracovávat, formovat ; uspořádat, strojit, pořádat ; krášlit, zdobit, šlechtit ; uzpůsobovat, vzdělávat, učit, pěstovat