Violo

Význam: ublížit, dopustit se násilí

Další latinský slovník

Portarius

vrátný, fortnýř

Catharus

katar

Flaveus

(Pražák nic, MLLM nic)

Macedonia

Makedonie, země na sever od Řecka, většinou vnímána jako oblast od Olympu až k řece Strymonu

Longurius

dlouhá tyč, dlouhé bidlo

Descisco

odpadnout, odtrhnout se, odvrátit se ; odvracet se, odchýlit se (přen.)