Plovo

Význam: pršet

Další latinský slovník

Reminiscor

rozpomenout se

Introrsus

dovnitř, do vnitrozemí

Foemina

žena (form. femina)

Sepulcrum

hrob, hrobka, pohřebiště ; náhrobek ; mohyla

Purifico

očistit (od hříchů) ; očistit (porodivší ženu, považovanou za nečistou), znovu umožnit přístup do chrámu / kostela (ženě po porodu) ; (refl.) očistit se (od obvinění)

Sigillifer

strážce pečeti