Lenis

Význam: pomalý, klidný, tichý, mírný

Další latinský slovník

Generatio

rození, rasa, generace, plození, pokolení, vznik

Spiritus sumere

zhrdnout

Principalis

hlavní ; přední, prvotní, prvopočáteční ; panovnický, císařský, císařův, císařské rodiny ; příčný (o cestě vojenským táborem)

Valde

velmi, velice, tuze, silně

Impietas

bezbožnost ; bezpráví, zvůle, svévole (v Bibli i častěji než "bezbožnost" ; v NZ dle srovnání Vulgáty a ČEP hlavně "bezbožnost", v SZ "svévole")

Vel circa

nebo tak nějak (časté při udávání času v inkvizičních záznamech)