Administro

Význam: spravovat, řídit

Další latinský slovník

Iungo

spojit ; sepnout (ruce)

Subruo

podrýt, podbourat

Fossa

příkop

Restituo

obnovit, vrátit do původního stavu

Quaestio

vyšetřování

Fundo

založit, dát čemu základ, opevňovat ; upevňovat, utvrzovat (přen.)