Aliquovorsum

Význam: někam

Další latinský slovník

Mare internum n.

Středozemní moře

Constantia

Kostnice

Recolo

opět vzdělávat ; obnovit, znovu zřídit ; uvažovat, uvážit, vzpomínat si, obzírat, v duchu přehlížet

Prandium

oběd (ve střv. latině běžně ; jídlo uprostřed dne, tj. oběd, kdežto večer je "cena")

Declaro

prohlašovat, vyhlašovat

Locus requiesque

místo k odpočinku