Certus

Význam: jistý ; určitý, konkrétní? (DZ ex Fournier I, 280: non recordatur tamen de certo loco)

Další latinský slovník

Duritia

otužování

Iuxta illud + gen.

k čemuž, o čemž (praví Izajáš apod.), podle slov (Izajášových apod.) (takto RS 53:18.20 či Fournier I, 69 ; následuje genitiv: Ysaie, Apostoli, je to vlastně asi výpustka, snad z iuxta illud (verbum) apostoli)

Fovea

jáma

Sive

čili (jednoznačně v RS 59:27 a mnoha dalších místech)

Dimetior

vyměřovat, rozměřovat