Duro

Význam: otužovat, zesilovat

Další latinský slovník

Cadere a causa

prohrát při, prohrát soudní spor

Quin

proč ne? (ve větách hlavních) ; ba, ba docela, ba spíše (stupňující) ; jinak než (nemohu jinak než udělat co) ; aby ne (v záporných větých účinkových, např. nikdo z přítomných nebyl tak bezohledný, aby nepocítil hluboké dojetí)

Iners

líný, nečinný, zahálčivý

Reverentia

uctivost, úcta ; vzdávání úcty, uctívání

Quamquam

ačkoli, ač ; ačkoli, a přece, ovšem, vlastně (uvádí opravu předešlé výpovědi)

Incontinenter

nezdrženlivě ; hned, ihned (MLLM odkaz: incontinenter = in continenti, to nal. sub continens jako hned, ihned)