Astrolabium

Význam: astroláb

Další latinský slovník

Cubitum

loket ; loket (míra)

Ibidem

tam (leckdy ne "tamtéž", viz např. jasně RS 54:16 ; 57:10)

Conservo

schránčlovat

Placidus

klidný

Trabs

kláda, břevno

Alibi

jinde