Aer

Význam: vzduch, ovzduší, povětří (psáno bez rozlučníku)

Další latinský slovník

Foramen

díra, otvor, dírka

Desilio

seskakovat, spadnout

Impune

beztrestně

Dissimulo

zatajit, zamlčet, zakrývat

Retentio

zadržení, zastavení

Retrudo

tlačit zpět, zatlačovat