Aer

Význam: vzduch, ovzduší, povětří (psáno bez rozlučníku)

Další latinský slovník

Cisrhenanus

bydlící z této strany Rýna, před Rýnem

Siquis

(form. si quis ; např. RS 59:21)

Interdiu

ve dne, přes den

Consolator

utěšitel, těšitel

Sacramento rogare

dáti přísahat, vyzvat k přísaze

Idcirco

proto, z té příčiny ; proto, za tím účelem