Seorsum

Význam: odděleně, zvlášť ; nezávisle

Další latinský slovník

Supplicium

pokuta, trest

Rursum

opět, znova

Defendo

(ab alqa re) uchránit čeho

Infamo

obviňovat, očerňovat, hanobit, pomlouvat, v zlou pověst uvádět

Vel - vel

buď - anebo

Inhoneste

nečestně, hanebně, bezectně, nectně