Intellego

Význam: (význam "posoudit" Pražák ani Šenková neudává, ani náznakem)

Další latinský slovník

Sceleratus

zločinem poskvrněný

Hilaliter

(form. hilariter)

Scandalum

úraz ; svádění ; pohoršení

Finitimus

sousední

Cogo

shromažďovat, nutit

Impositio

vkládání, vzkládání