Legatio

Význam: vyslanectví

Další latinský slovník

Concha

lastura, škeble ; perla ; nádoba lastuře podobná, lahvička (např. se solí, voňavkou)

Tamquam

jako, jakožto, jakoby ; konečně, pak

Nequitia

ničemnost, špatnost, darebnost ; lehkomyslnost, marnotratnost, zhýralost, bujnost ; šibalství

Lacrimo

slzet, ronit slzy, plakat

Concitatio

(LMALB nic! Jen sloveso concieo, ere, citum)