Mel

Význam: med ; sladkost, sladká věc

Další latinský slovník

Absolutio

zproštění, vysvobození, osvobození (zejm. na soudě) ; dodělání, dokončení ; dokonalost, úplnost ; odvázání, odpoutání ; rozhřešení (DZ)

Mercator

kupec, obchodník

Immobilis

nehybný, nepohyblivý (i v pozit. smyslu: nepodléhající změně)

Lignator

dřevorubec

Impendeo

hrozit

Deteneo

zdržovat koho od čeho ; zdržovat, zadržovat ; zabavovat, zaměstnávat, poutat ; zabavit čím, strávit ; udržovat se naživu ; zadržovat co komu (majetek, peníze)