Cellare

Význam: zásobárna

Další latinský slovník

Cemeterium

(form. coemeterium)

Senescallia

(Castanet 137, 164)

Sublevo

postavit se

Arrogantiam sumere

stát se domýšlivým

Generatio

rození, rasa, generace, plození, pokolení, vznik

Obeo

jít ; zajít, zaniknout, zemřít, zesnout ; obcházet, procestovat ; jít kolem, táhnout se kolem, lemovat ; projít, probrat ; podnikat, konat ; zastávat, vykonávat, obstarávat