Taedium

Význam: odpor, hnus

Další latinský slovník

Veneno

otrávit, napustit jedem ; uštknout

Somnus

spánek, sen

Menstruus

měsíční (měsíčně se opakující) ; měsíční (měsíc trvající)

In circuitu

vůkol, kolkolem, ze všech stran, odevšad

Ineo

počít, začít, vejít

Prioratus

mimořádné postavení? (DZ pro TDH 315:9)