Tempus

Význam: čas, doba (obecně i noční doba apod.) ; okamžik, chvíle, hodina ; lhůta, čas, určený čas, čas potřebný k čemu ; pravý čas, příhodná chvíle, vhodná příležitost

Další latinský slovník

Meretricium

prostituce

Ferus

divoký, surový, krutý, nevzdělaný, hrubý, necitelný

Latebra

skrýš, úkryt

Commuto

vyměnit

Quondam

kdysi, jednou, druhdy (o minulosti) ; jednou (o budoucnosti)

Later

cihla