Tonitrua

Význam: hřmění

Další latinský slovník

Cathara

katarka

Pernities

zhouba, zkáza, záhuba

Dolor

bolest ; vzrušení, pohnutí ; bolest, bol, trápení, hoře, žalost, zármutek, žal ; lítost ; trud ; rozčílení, rozmrzelost, hněv, rozhořčení, nevrlost ; příkoří, urážka ; cit, pathos (v řečnictví)

Insinno

vedrat se, vniknout, vsunout

In

(rozhodně nenalezen smysl od, např. žádat něco od, ač má Thouz. Flor. rit. 240 demander ŕ Dieu)

Primum pilum ducere

být prvním centurionem prvního pilu = nejvyšším