Concite

Význam: rychle

Další latinský slovník

Commotatio reliquiarum f.

výměna ostatků (tak kontinentální latinské prameny) ; okružní výjezd s ostatky (tak irské prameny)

Terrenus

zemitý, ze země

Consecratus

zasvěcený

Tinctio

omočení, ponoření, pohroužení [Pražák et al. neuvádí, ale jinde nal.]

Complexio

objetí, spojení

Catharus

katar