Cetera

Význam: ostatně, jinak

Další latinský slovník

Miseria

bída, neštěstí, obtíž, trápení, utrpení

Persevero

vytrvat, neustat, dále dělat

Oratio

modlitba ; řeč, mluva ; výraz, projev ; vylíčení ; tvrzení, výpověď, výklad ; předmět, látka, téma (řeči) ; výmluvnost

Notabiliter

jasně, nápadně, znatelně (v RS 50:25 např. "notabiliter sciendum", tj. něco jako "je třeba vědět se vší jasností") ; význačně, významně

Gladius

meč

Suppeto

stačit