Consultrix

Význam: rádkyně

Další latinský slovník

Compater

kmotr (pro křestního kmotra i jako běžné oslovení)

Quaestus pecuniae

peněžitý zisk

Haeresiarcha

arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Ripa

břeh

Assero

přiřazovat, připojovat ; prohlašovat, tvrdit ; přivlastňovat, osobovat si co

Deiaceo

shodit