Posteaquam

Význam: jakmile

Další latinský slovník

Retentio

zadržení, zastavení

Apud sedem apostolicam

k apoštolskému stolci (LMALB)

Quadam vice

jednou, tak jednou, kdysi

Placo

usmířit

Oboedientia

funkce (mnicha, zejm. pověřeného vnějšími záležitostmi, správou grangie apod.) ; pozemek (patřící ke klášteru) ; okrsek ; duchovní moc (MLLM doslovně takto)

Antecedo

předstíhat, předbíhat, předčit