Invidus

Význam: závistivý

Další latinský slovník

Laboro

být v nouzi, v tísni, v nesnázi

Devoveo

zaslibovat, věnovat

Suo nomine

osobně, z osobních důvodů

Societas

spoluúčast (vojenská)

Cooperor

spolupracovat, pracovat spolu, spolupůsobit

Post mortem

po smrti, posmrtně