Ab Insulis

Význam: z Lille

Další latinský slovník

Verumtamen

ale přece, přece však, než aspoň

Subduco

vyvést

Vitiatio

zhanobení, zprznění

Distinctio

část řeči, teze, výklad ; teze, názor

Circinus

kružidlo, kružítko

Dirigo

zřídit