Ab Insulis

Význam: z Lille

Další latinský slovník

Bonae memoriae

blahé paměti

Adigo

přirážet, zatloukat, zarážet

Transglutire

(Pražák ani MLLM nic ; v Capelli zřejmě ve smyslu "chytit na lep")

Barbarus

barbarský, nevzdělaný, krutý, hrubý

In primis

předně, mezi prvními

Huius modi

takový