In actu

Význam: skutečně, řádně ; v této době, právě

Další latinský slovník

Opportunus

příznivý, vhodný, příhodný

Adiuramentum

zapřísahání, naléhání

Incommodus

nepříznivý, obtížný

Francia

Francie

Dogmaticus

dogmatický, věroučný

Coronam dicare

modlit se růženec, říkat růženec, odříkat růženec