Iader

Význam: Zadar, Zara

Další latinský slovník

Idoneus

příznivý, vhodný

Possum

moci ; moci (k vyjádření přibližnosti)

Abditius

vzdálený, ukrytý

Iure iurando inter se sanxerunt

přísahou se ve spolek zavázat

Novissimo

nakonec (MLLM ; přiklad neuveden a angl. i fr. ekvivalent znamená jak "nakonec", tak "konečně", tj. nevím)

Distans

odlišný, různý, rozdílný ; protivný, opačný, sporný