Ab initio [ab inýció]

Význam: od začátku

Další cizí slova

Polární látky

Výklad hesla polární látky - látky, v jejichž molekulách je nerovnoměrně rozdělen elektrický náboj, lze tedy v molekule rozlišit kladnou a zápornou oblast (pól). Kladné a záporné póly takových molekul se proto přitahují. Biologicky nejvýznamnější p. látko

Independentismus

hnutí nezávislosti, za nezávislost

Horizontála

vodorovná přímka

Nativní

přírodní

Repetice

znaménko pro opakování části hudební skladby; opakovací divadelní zkouška; opakovací hodina

Gastro-

první část složených slov mající význam žaludek, žaludeční