Abak

Význam: 1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů

Další cizí slova

Dekantovat

opatrně přelít víno z lahve do karafy

Radiofyzika

obor fyziky zabývající se buzením, šířením a detekcí elektromagnetických vln

Proteismus

schopnost změn, tvárlivost, proměnlivost

Bimetalizmus

peněžní soustava, v níž současně existují dva kovy

Magnituda

hvězdná velikost

Anormalita

anormálnost, nenormálnost, úchylnost