Abak

Význam: 1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů

Další cizí slova

Suficit

přebytek finančních zdrojů státního rozpočtu

Tyranie

krutovláda, krutost metod ovládání

Teomanie

duševní porucha projevující se náboženským blouzněním, náboženský blud

Money [many]

peníze

Panovačný člověk

autoritativní, sebestředný, nadřazený, nadmíru sebevědomý

Drezovat

podrobovat drezuře, cvičením týrat