Abandon

Význam: vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady

Další cizí slova

Molár

stolička savců

Inkoherence

nedostatek souvislosti, roztříštěnost, rozklad, rozpad

Digitalisace

převod analogového signálu na digitální

Šintoismus

tradiční přírodní japonské náboženství

Stupor

chorobný stav, ve kterém dochází k setrvávání ve strnulých, často i nepřirozených polohách; provází psychické poruchy

Hagiotika

nauka o světcích