Abaton

Význam: část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným

Další cizí slova

Axonometrie

metoda zobrazování v deskriptivní geometrii

Dekorativizmus

umělecký, zejm. výtvarný směr upřednostňující ozdobnost

Unikum

ojedinělost, zvláštnost, mimořádnost, unikát

Subkontinent

větší část pevniny (nejčastěji velký poloostrov), která tvoří poměrně kompaktní celek

Chemie

nauka o složení hmoty a stavby látek, o reakcích a jevech, které tyto přeměny doprovázejí

Diageneze

soubor procesů probíhajících v období mezi uložením sedimentu a jeho metamorfózou nebo jeho zvětráváním