Abatyše

Význam: představená ženského kláštera některých řádů

Další cizí slova

Cereálie

obilniny

Bakteriální

související s bakteriemi, vyvolaný bakteriemi

Tenzní

napjatý, úzkostný

Twostep

společenský tanec rychlého tempa; hudební skladba k němu

Selfmademen [selfmejdmen]

člověk, který vlastním úsilím dosáhl významného postavení; samouk

Depravace

zhoršení, úpadek, zkáza