Abatyše

Význam: představená ženského kláštera některých řádů

Další cizí slova

Elfa

zařízení k skládání materiálů z vagónů nebo aut proudem vody

Feudum

léno, feudálem předaný pozemek do dědičného nebo doživotního užívání

Džezgymnastika

cvičení při hudbě

Inspicient

pomocník divadelního režiséra pověřený dohledem na průběh představení

Mikrobiální

související s mikroby

Impregnace

napouštění pevných látek vhodnou kapalinou ke zvýšení trvanlivosti dosažení nepropustnosti ap.