Abaxiální

Význam: odvrácený od osy, stonku

Další cizí slova

Bulva

1. rostlinný dužnatý orgán vzniklý ztluštěním kořene a dolní části stonku; 2. oční koule

Guideline [gajdlajn]

doporučený postup

Proglas

předmluva k evangeliu

Uzurpace

bezprávné, násilné ovládnutí, uchvácení

Majlant

velké množství, obv. peněz; bohatství

Unanimismus

literárně-estetický směr počátku 20. století prosazující kolektivní soudržnost lidí