Abaxiální

Význam: odvrácený od osy, stonku

Další cizí slova

Genciána

encián, hořec

Misandrie

chorobná nenávist ženy k mužům

Image [imidž]

obraz, podoba, představa, idea; celková prezentace, vnější působení, celkový dojem na veřejnost

Genní

druhá část složených přídavných jmen mající význam počátek, původ, způsobující, působící

Zoantropie

duševní porucha, při níž se pacient cítí být proměněn ve zvíře

Emoce

proces prožívání, hnutí mysli; pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň