Abbé [abé]

Význam: katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu

Další cizí slova

Stylet

krátká úzká dýka

Salmiak

chlorid amonný

Sorbit

monosacharid, umělé sladidlo

Šnorchlovaní

šnorchel je dýchací trubička pro potápění do malých hloubek - teda šnorchlování je potápění se se šnorchlem

Monokultura

rozsáhlé porosty jednoho druhu kulturní rostliny

Hodža

v islámském prostředí muslimský kněz nebo vzdělanec