Abdérita

Význam: zaostalý, omezený člověk

Další cizí slova

Chloroplast

část rostlinné buňky, ve které probíhá fotosyntéza

Vokativ

pátý pád

Cholerický

vznětlivý, prudký, horkokrevný

Debit

dluh; minusový zůstatek na účtu; levá strana účtu, má dáti

Diplopie

dvojité vidění, ambiopie

Safír

drahokam, modrá odrůda korundu