Abdikace

Význam: vzdání se úřadu, trůnu; odstoupení z funkce

Další cizí slova

Kšeftsman

kšeftař, podloudný obchodník; ziskuchtivec, hamižník

Parasol

slunečník

Kombinatorika

obor zabývající se zejm. konečnými množinami a jejich strukturami

Tonalita

vztah jednotlivých tónů a akordů hudební skladby k jedné hlavní tónině

Fokus

ohnisko, ložisko

Monofrekvenční

monochromatický, mající jen jednu frekvenci (u elektromagnetického záření)