Abdominální

Význam: břišní

Další cizí slova

Artistický

1. vztahující se k aristice,artistovi; 2. umělecký

Konto

účet

Diskurzivní

postupující racionálně

Urbanistika

nauka o stavbě lidských sídel, urbanizmus

Blastom

nádor, jehož buňky mají embryonální charakter

Tonalita

vztah jednotlivých tónů a akordů hudební skladby k jedné hlavní tónině