Abdukce

Význam: odtažení, odchýlení, upažení

Další cizí slova

Vigilance

bdělost, ostražitost; stav bdělosti

Osmosa

prolínání, difúze molekul rozpouštědla ze zředěnějšího roztoku nebo čistého rozpouštědla do roztoku koncentrovanějšího přes polopropustnou membránu

Sandwich [sendvič]

1. obložený chlebíček; 2. sendvičový (vícevrstvý) panel

Narval

mořský savec z řádu kytovců

Epilimnion

horní vrstva vodních nádrží

Antropomotorika

věda o motorice člověka, antropokinetika, aktologie