Abdukce

Význam: odtažení, odchýlení, upažení

Další cizí slova

Šarže

1. vojenská hodnost; 2. výrobní dávka, vsázka; 3. schematické herecké podání, manýra

Gastroskopie

neinvazivní vyšetření žaludku pomocí endoskopu

Šach mat

šach, ze kterého není úniku, ukončení hry, mat

Galakto-

první část složených slov mající význam mléko, mléčný, lakto-

Trade-mark [trejdmárk]

ochranná známka zboží, obchodní značka firmy

Autogenní

1. samočinný; 2. působící na sebe sama; 3. související s autogenem