Aberace

Význam: odchylka, úchylka;1. vada optické čočky; 2. chromozomová mutace;3. omyl pachatele v předmětu činu

Další cizí slova

Damaroň

jehličnatá dřevina jižní polokoule

Kvantitativní

týkající se kvantity

Trypaflavin

žluté organické barvivo užívané jako antiseptikum

Nonsens

nesmysl, vnitřně sporný výraz; liter. lyrický žánr podobný grotesce

Vagotonie

funkční porucha vegetativní ho nervového systému, zvýšená dráždivost parasympatického nervstva, zejm. bloudivého nervu

Perspektiva

zobrazení pohledu do vzdáleného prostoru do roviny, kdy se zobrazované předměty zdánlivě zmenšují a sbíhají; pohled do dálky; vyhlídky do budoucnosti; hledisko, stanovisko