Abgébovat se

Význam: s někým si zadávat, špinit se; ztrácet čas zbytečným jednáním

Další cizí slova

Oponovat

odporovat; jako oponent posuzovat

Rigor mortis

posmrtná ztuhlost

Mythický

týkající se mýtu, mytologie; vybájený, bájný

Skriptorium

středověká písařská dílna nebo škola

Regent

zástupce panovníka, správce státu; správce většího počtu panství jednoho majitele

Tellur

chemický prvek, stříbrobílá, křehká látka polokovového charakteru