Abgébovat se

Význam: s někým si zadávat, špinit se; ztrácet čas zbytečným jednáním

Další cizí slova

Kokcygodynie

bolesti v okolí kostrče

Žaponerie

výtvarné dílo japonského původu; exotická móda napodobení japonských motivů a uměleckých podnětů

Metér

ruční sazeč zalamující sloupce do stránek

Dispozice

rozmístění, rozestavení; směrnice, pokyny; sklon, náchylnost, vrozený předpoklad

Moniliosa

choroba ovocných stromů

Turnaj

krátkodobá soutěž více družstev nebo jednotlivců