Abiogenese

Význam: samoplození, teorie vzniku živého z neživého

Další cizí slova

Kancerogenita

schopnost vyvolat rakovinu, karcinogenita

Mudra

symbolické gesto vyjadřující citový stav nebo sloužící jako poznávací znamení

Ilustrace

kresba nebo malba jako doprovod k tištěnému textu; názorný příklad

Vegetovat

1. žít, růst; 2. živořit; nuzně, bídně přežívat

Autoerotizmus

patologická láska k vlastní osobě, sexuální vzrušení při pozorování vlastního těla

Inherence

vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost