Abiogeneze

Význam: samoplození, teorie vzniku živého z neživého

Další cizí slova

Prokreační

plodivý, rozmnožovací

Oxidant

oxidační činidlo

Ambiciosní

toužící, snažící se vyniknout; mající vysoké cle, ctižádostivý

Konsignace

seznam, soupis; odeslání, složení, deponování, poukázání peněz, zboží

Superstrát

zanikající jazyk podmanitelské národnosti rozplývající se v jazyce národnosti podmaněné

Par excellence [pár exeláns]

především, hlavně, naprosto, v pravém smyslu slova; vynikající