Abionosa

Význam: vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy

Další cizí slova

Striptýz

postupné svlékání se před obecenstvem

Hyperdaktylie

vrozená vada končetin spočívající ve vyvinutí většího počtu prstů

Servosystém

pomocný korekční motorek elektromotoru

Paronomázie

stylistická básnická figura spočívající v hromadění podobně znějících slov

Echokinese

porucha jednání charakterizovaná napodobováním pohybů jiných lidí

Detekce

zjišťování, odhalování, objevování neznámého, skrytého