Abiotický

Význam: neživý; týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí

Další cizí slova

Claret [klaret]

bílé až narůžovělé víno z tmavých druhů hrozna

Tanker

loď pro přepravu tekutých nákladů a plynů; tanková, cisternová loď

Pel-mel

na přeskáčku, páté přes deváté; směsice

Historiografie

dějepisectví

Deltaplán

závěsný kluzák, rogalo, deltoid

These

myšlenka, tvrzení, poučka, zásada; dokazované tvrzení; těžká, přízvučná slabika veršové stopy