Abiotický

Význam: neživý; týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí

Další cizí slova

Lyofilizace

vymrazení, vakuové sušení, mrazová sublimace, voda se odpařuje ze zmrazeného vzorku pod vakuem a namrazuje se na kondenzační spirálu

Obsese

nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa

Slogan

reklamní heslo; módní heslo

Korporátní komunikace

komunikace mezi členy jedné korporace

Polyporosa

choroba stromů způsobená rozkladem dřeva činností hub

Valeur [valér]

1. odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů; 2. estetická hodnota v umění