Abiotický

Význam: neživý; týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí

Další cizí slova

Hypertense

zvýšený krevní tlak

Extenzor

sval natahující končetinu v kloubu, natahovač

Epizoda

1. drobný příběh podružného významu; 2. vložený vedlejší příběh v rozsáhlejším literárním dle; 3. hud. mezivěta, mezihra

Dalmatinec

středně velký pes s krátkou tvrdou srstí a černými nebo hnědými skvrnami

Taktika

1. plánovité jednání, chytré adekvátní chování; 2. teorie vojenských operací menšího rozsahu

Karpo-

první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. Pohlavní