Abjudikace

Význam: zamítnutí žaloby soudem; soudní rozhodnutí

Další cizí slova

Scampi [skampi]

druh malých mořských korýšů

Parašutizmus

seskoky z výsadkového letadla s použitím padáku

Andromanie

chorobná touha žen po mužích

Solidní

spolehlivý, řádný, slušný; trvanlivý, důkladný

Alpínka

skalnička

Afekce

1. citové pohnutí, hnutí mysli,emotivní uchopení; 2. vliv, náklonnost;3. postižení chorobou