Abjudikace

Význam: zamítnutí žaloby soudem; soudní rozhodnutí

Další cizí slova

Aplaus

potlesk

Peruchta

bílá paní

Hyperreflexie

Nadměrné vystupňování reflexních pohybů

Minilab

automatizované zařízení na zpracování barevného fotografického materiálu

Near money [nýr many]

skoropeníze; finanční aktiva, která svou snadnou převoditelností na peníze představují téměř skutečné peníze

Aluze

narážka