Abjurace

Význam: veřejné zřeknutí se názorů (víry); právo křivá přísaha

Další cizí slova

Korporátní komunikace

komunikace mezi členy jedné korporace

Inkrementace

zvýšení (čísla)

Konkretizace

upřesnění, uskutečnění, realizace

Triumfální

vítězný

Planetoid

planetka, asteroid

Konsistence

soudržnost, pevnost, hutnost