Ablativ

Význam: pád vyjadřující východisko,odluku

Další cizí slova

Grafie

druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení vání, kreslení, tisk

Afemie

neschopnost mluvit

Intráda

1. krátká fanfárová skladba k zahajování slavností; 2. úvodní část skladby; 3. slavnostní pochlebná řeč

Interpelace

dotaz poslance členům vlády se žádostí o vysvětlení věci

Defeminisace

1. ztráta znaků charakteristických pro ženy; 2. upřednostnění přijímání mužů s cílem snížit nadměrný počet žen, např. ve školství

Nudita

nahota, nahost; nahá postava