Ablaut

Význam: střídání samohlásek v kmeni slova, alternace

Další cizí slova

Fa

solmizační slabika pro tón f

Ventil

1. uzavírací nebo regulační zařízení, armatura potrubí; záklopka; 2. náhlé uvolnění psychického napětí, stresu, zlosti

Geneelogický

rodopisný

Maxilofaciální chirurgie

chirurgie zaobírající se plastikou zubů

Dietetický

odpovídající zásadám správné výživy

Kinocílie

řasinka umožňující pohyb buňky nebo víření vody kolem ní