Ablaut

Význam: střídání samohlásek v kmeni slova, alternace

Další cizí slova

Reflexe

zrcadlení, odrazivost; přemýšlení, úvaha, rozjímání; sebepoznání, myšlení o myšlení samém; zvážení, uvážení okolností, souvislostí

Nautický

námořní, plavební, navigační; vztahující se k nautice

Bazický

zásaditý

Deklinace

sklon, naklonění; 1. úhlová vzdálenost hvězdy od rovníku; 2. výchylka magnetické střelky; 3. skloňování

Deskriptiva

deskriptivní geometrie

Amerikanizace

poameričtění; přejímání a podřizování se hl. politickému, ekonomickému a kulturnímu vlivu USA