Abnormalita

Význam: nenormalita; zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost

Další cizí slova

Valentní

platný; vážící se

Funkcionalizmus

umělecký, zejm. architektonický a urbanistický směr 20. a 30. let 20. století zdůrazňující účelovost, funkci

Pokuta a její výše

V řízení o přestupku lze uložit pokutu a zároveň povinnost nahradit majetkovou škodu způsobenou přestupkem. Výše pokuty není určeno absolutně, ale relativně tak, že je zákonem stanovena jen maximálně přípustná horní hranice pokuty. Za přestupek lze uložit

Snajpr

střelec ze zálohy, odstřelovač

Fibrin

bílkovinná vlákna působící srážení krve

Frenologie

názor o souvislosti tvaru lebky s povahou člověka; lebosloví