Abnormální

Význam: nenormální, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu

Další cizí slova

Asfyxie

dušení; nedostatek kyslíku (O2) orgánům, tkáním organismu

Pária

opovrhovaný člověk, vyděděnec

Sanskrt

staroindický spisovný jazyk

Terra ignota

neznámá, neprozkoumaná věc; neznámý obor, terra incognita

Decibel

bezrozměrná jednotka pro měření výkonu, útlumu, zisku, hladiny intenzity zvuku nebo akustického tlaku

Suosan

umělé sladidlo