Abolice

Význam: zastavení soudního řízení udělením milosti; zrušení zákona

Další cizí slova

Implantovat

vpravovat implantát do organizmu, provádět implantaci; vkládat myšlenku nebo úmysl

Intelektuálština

afektované napodobování výrazů a postojů intelektuálů, bez zakladních aspektů vzdělání; "hraní" si na intelektuála

Kvaternion

zobecnění komplexních čísel

Detezaurace

snižování zásoby hotovostních peněz držených obyvatelstvem

Džungle

1. tropický lesní nebo křovinatý těžko prostupný porost; 2. nepořádek, chaos, zmatek

Ortotika

nauka o náhradách funkce části těla